praktijk ruimte huren, ik zoek praktijkruimte, praktijkruimte Amsterdam, praktijkruimte huren Amsterdam Noord, workshopruimte huren, workshopruimte huren Amsterdam Noord , zaalhuur Amsterdam Noord, ik wil huren in Amsterdam, spiritueel centrum huren Amsterdam, Amsterdam Noord, ruimte huren Amsterdam Noord

Lees hier ons jongste
STRALEND MAGAZINE


Wil je maandelijks ons nieuws ontvangen?
Schrijf je dan HIER in

Looking for balance: Mascha Delena

Looking for balance: Mascha Delena

‘Looking for balance’, diverse materialen, 140X80 cm.

Mooi of lelijk, arm of rijk, licht of donker, goed of slecht, wijsheid of onverschilligheid, liefde of haat?Allemaal uitersten, maar er bestaat nog zoveel tussenin. Wie bepaalt wat mooi of lelijk is? Veel is subjectief en soms is de overlapping groot. Haat zou gekwetste liefde kunnen zijn, schoonheid vind je ook in imperfectie. Arm en rijk leiden tot problemen voor onszelf of de wereld. Waar twee mensen ruziemaken, vinden ze allebei dat zij aan de kant van het gelijk staan. Tijdens het donkerste moment van de nacht vind je ook stilte en een prachtig uitzicht als je naar de sterren kijkt.

Uiteindelijk kan goed niet zonder slecht en mooi niet zonder lelijk, al bestaat er natuurlijk ook een mate van consensus over wat werkelijk kwaadaardig of juist liefdevol is. Uitersten en het onderlinge verschil daartussen kunnen zorgen voor ongemak, ontevredenheid of erger. Uiteindelijk gaat het om het zoeken naar evenwicht, het in balans brengen van die uitersten.

Balans is zo ongeveer het kernwoord als je het over gezondheid in de breedste zin van de betekenis hebt. Niemand is zo vertrouwd met het zoeken naar balans, dan diegene waarvoor gezond zijn niet meer vanzelfsprekend is. Als je lichaam of geest minder functioneert, houdt het zoeken nooit op. Er is geen vertrouwd moment waarop je jouw balans gevonden hebt. Elk uur, elke dag, elk moment vraagt om een andere, een nieuwe balans. De balans van gisteren is niet dezelfde als vandaag. Hij is grillig, onberekenbaar en hij ontglipt ons bij elke onverwachte beweging of activiteit.

Als het om balans gaat, zijn diegene voor wie het leven niet over een rechte lijn verloopt de  specialisten, de kenners. Vertel ze niks over balans. Zij weten hoe vluchtig en ongrijpbaar die is, maar zij weten ook hoe waardevol en dankbaar het kan zijn als ze voor heel even hun balans gevonden hebben. De balans tussen verdriet en levensvreugde, grootse en kleine momenten, hulp en zelfstandigheid, beweging en stilstand, pijn en verlossing…

De wereld kan iets belangrijks, iets essentieels van hen leren. De zoektocht naar balans en hoe je daarmee om gaat. Want die wereld lijkt de laatste tijd steeds vaker uit balans en daardoor zo hard en onrechtvaardig. We lezen vooral slecht nieuws en veel mensen worden steeds extremer in hun opvattingen en de manier waarop ze die uiten. Eigenbelang lijkt belangrijker dan het gezamenlijke belang. Gelijk krijgen belangrijker dan gezamenlijkheid. We luisteren minder naar elkaar en stemmen meer op uiterste of op één-issue partijen.

Het fundament onder ons leven lijkt af te brokkelen, de zorg, de veiligheid, het onderwijs, een huis. Onze vanzelfsprekendheden, zijn zo vanzelfsprekend niet meer. En dat is nog eens extra beangstigend als je alleen staat of je omstandigheden of je gezondheid kwetsbaar zijn.

En toch geloof ik dat alles uiteindelijk streeft naar balans en dat, als we veel negatieve berichten lezen, er ergens ook een tegenhanger moet bestaan. Dat er in de wereld ook veel goeds en moois gebeurt, waarvan we misschien niet direct op de hoogte worden gehouden, maar wat wel degelijk bestaat. Daarop vertrouwen, beschouw ik als troost en daarover wilde ik een schilderij maken. Dit werk gaat dan ook over het zoeken naar balans en de keuzes die we daarbij maken.

Zoveel mensen leven met verdriet, problemen of zorgen die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Een moment van herkenning, een berichtje of een lief woord, kan vandaag al het verschil maken in de balans tussen zichtbaar en onzichtbaar, wanhoop en hoop, leegte en vervulling, onverschilligheid of liefde. Elk klein gebaar, alles helpt mee om samen de balans te bewaren.

Laten we vandaag allemaal een lief berichtje naar iemand in het bijzonder schrijven Laten we er voor zorgen dat tientallen medemensen vandaag glimlachen, zich gezien, begrepen en gesteund voelen en dat in elk geval voor vandaag de balans doorslaat naar positief en samen.

Bekijk mijn werk op deze website: www.maschadelena.nl